DELEN

Als verhuurder kan je maar beter het huurcontract registreren. Toch zien sommige verhuurders het nog steeds als een extra last en kost, waardoor ze de registratie van het huurcontract wel eens ‘vergeten’. Huurders die al opmerken dat het huurcontract niet werd geregistreerd, houden zich soms muisstil. Zo hoopt een geïnformeerde huurder zich later te kunnen beroepen op de eenvoudige beëindigingsmogelijkheden. Toch is het huurcontract registreren ook voor de huurder belangrijk. Waarom de registratie van het huurcontract voor zowel huurder als verhuurder noodzakelijk is? Daar bestaan 5 goede redenen voor.

# 1. Registratie huurcontract voor verkrijgen van vaste datum

Door de registratie van het huurcontract worden derden geacht op de hoogte te zijn van het bestaan ervan en dit vanaf de datum van de registratie. Dit wordt ook wel eens de vaste datum genoemd. Voor de huurder is de registratie van het huurcontract heel belangrijk, want vanaf die vaste datum genieten de huurder extra bescherming. Een koper die het verhuurde pand koopt, wordt immers geacht op de hoogte te zijn van het huurcontract en moet het ook gewoon respecteren. De nieuwe eigenaar-verhuurder kan het huurcontract dan niet zomaar verbreken.

# 2. Registreren huurcontracten en de opzegtermijn

Om de verhuurder aan te zetten tot de registratie van het huurcontract, heeft de wetgever de positie van de huurder versterkt. Laat de verhuurder het huurcontract niet registreren, dan kan de huurder een huurovereenkomst gesloten voor meer dan drie jaar zonder opzegtermijn beëindigen. De verhuurder blijft dan verweesd achter en moet van de ene op de andere dag een nieuwe huurder zoeken. Om zo’n financiële kater te voorkomen, gaat de verhuurder maar beter over tot de registratie van het huurcontract.

# 3. Registratie van huurcontract en fiscale voordelen

Huurinkomsten worden in principe niet als beroepsinkomsten belast. Als verhuurder moet je dus enkel de onroerende voorheffing betalen, in functie van het geïndexeerd kadastraal inkomen. En fiscaal is dat heel voordelig. Dat is echter anders indien het verhuurde pand beroepsmatig wordt gebruikt, omdat de huurder de uitgaven als kost inboekt. Indien het huurcontract niet werd geregistreerd, neemt de fiscus in dat geval aan dat de huurinkomsten voor jou beroepsinkomsten zijn. Ze worden dus via de bekende hogere schijven belast. Laat je daarentegen het huurcontract registreren en geef je duidelijk aan welk deel van het onroerend goed voor huisvesting is bestemd? Dan maakt ook de fiscus de opsplitsing. Kortom: het huurcontract registreren resulteert soms in een grote fiscale besparing.

# 4. Bewijsrechtelijke voordelen bij registreren huurcontract

Een geregistreerd huurcontract zorgt ervoor dat je bewijsrechtelijk sterker in de schoenen staat, zowel in de verhouding tussen de contractpartijen als ten opzichte van derden. De inhoud van het huurcontract staat immers vast. En omdat ook de plaatsbeschrijving mee wordt geregistreerd, hoeft ook daar geen discussie over te bestaan.

# 5. Geen registratie huurcontract = boete betalen

Het huurcontract registreren is verplicht. Dit moet gebeuren binnen een termijn van twee maanden na de ondertekening van het huurcontract. In het andere geval ontvangt de verhuurder een boete ter waarde van de verschuldigde registratierechten, met een minimum van €25,-. Doet de verhuurder niks? Dan kan de huurder het huurcontract registreren.  Kortom: de registratierechten moeten sowieso worden betaald. Dan kan je maar beter het huurcontract registreren en de voordelen ervan plukken…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here