DELEN

Enkel wie 45 loopbaanjaren kan voorleggen heeft recht op een volwaardig pensioen. Lange studies houden dus een nadeel in want zo kom je nog maar moeilijk aan die 45 loopbaanjaren als je op je pensioengerechtigde leeftijd wil stoppen. En als zelfstandige is het pensioen al vrij karig. Studiejaren afkopen als zelfstandige kan een oplossing zijn om het pensioen op te krikken. Momenteel loopt er bovendien een gunstregeling die in december 2020 afloopt. Is studiejaren afkopen interessant tijdens deze gunstperiode? Dat is afhankelijk van een aantal factoren.

Afkopen studiejaren is beperkt mogelijk

Via de regularisatie van studiejaren mag je niet sneller met pensioen. Wel telt elk afgekocht studiejaar mee voor de berekening van je pensioen, waardoor je fictief alsnog aan 45 loopbaanjaren kan raken. Zo is de afkoop van studiejaren alleen mogelijk voor de jaren die je nodig had om het diploma hoger onderwijs te behalen. Je kan dus geen studiejaren afkopen als je het diploma niet behaalde. Ook “gedubbelde” studiejaren afkopen is niet mogelijk. Voor de periode waarin je een doctoraat hebt voorbereid, is de afkoop van studiejaren beperkt tot twee jaar. Uiteraard moet je niet alle studiejaren afkopen. Je kan dus zelf bepalen in welke mate het afkopen van studiejaren zinvol is en enkel die jaren afkopen.

Gedurende je loopbaan is de afkoop van studiejaren als zelfstandige maximaal twee keer toegestaan. Studeerde je drie jaar? Dan kan je bijvoorbeeld nu twee studiejaren afkopen en later nog eens een studiejaar afkopen. Voor de afkoop van studiejaren als zelfstandige richt je je tot je sociaal verzekeringsfonds.

Wat kost de regularisatie van studiejaren als zelfstandige?

De overheid zit krap bij kas en kan de centen goed gebruiken. Daarom is er tijdelijk een gunstregeling voorzien waarbij het afkopen van studiejaren als zelfstandige extra voordelig is. Het gaat om een forfait van € 1.560,60 per studiejaar. Dit tarief geldt momenteel ook voor studiejaren afkopen van voor december 2007. Het gunsttarief geldt wel alleen voor studieperiodes van na de twintigste verjaardag. Vanaf december 2020 loopt de gunstregeling af. Vanaf dan zal men de prijs actuarieel berekenen: hoe langer je studies achter de rug zijn, hoe hoger het afkoopbedrag oploopt. Studiejaren afkopen kan je vanaf dan tot ongeveer 6.000 euro per studiejaar kosten. Om van de gunstregeling te kunnen genieten moet je de aanvraag ten laatste op 30 november 2020 indienen.

Wat levert studiejaren afkopen als zelfstandige op?

Elk afgekocht studiejaar levert een beperkt voordeel op van 271,76 euro bruto (pensioen als alleenstaande) of 339,70 euro bruto (gezinspensioen) per jaar. Het maakt daarbij niet uit hoeveel je tijdens je loopbaan verdiende. Hoeveel daar netto van overblijft, verschilt van situatie tot situatie. Zeker als je ook na de pensionering nog andere inkomsten hebt, kan dat al eens tegenvallen. Net daarom doe je voorafgaand aan het afkopen van studiejaren een simulatie.

Sterf je voortijdig? Dan krijg je natuurlijk niks terug. Eigenlijk moet je er dus een beetje op hopen dat je lang genoeg leeft om de terugverdientijd te overbruggen.

Studiejaren afkopen en belastingen

De regularisatiebijdrage wordt fiscaal gezien gelijkgesteld aan een niet-ingehouden socialezekerheidsbijdrage. Het is met andere woorden zo dat het afkopen van studiejaren fiscaal aftrekbaar is. Netto kost de afkoop van studiejaren als zelfstandige dus een pak minder, zeker als je normaal belast wordt aan het maximum van 50% (excl. gemeentebelasting). Het belastingvoordeel van het afkopen van studiejaren heeft natuurlijk invloed op de terugverdientijd.

Sociaal voordeel bij studiejaren afkopen voor pensioen

Niet alleen is de regularisatie van studiejaren fiscaal aftrekbaar, bovendien neemt ook de berekeningsbasis ter berekening van de sociale bijdragen af. Omdat het afkopen van studiejaren de belastingaangifte tempert en het netto belastbaar inkomen daalt, bespaar je tot maximaal 20,5% sociale bijdragen (excl. beheerskosten). In het beste geval kan de netto-impact van het afkopen van studiejaren heel beperkt blijven:

Prijs afkopen studiejaren€ 1.560 per studiejaar
Studiejaren afkopen fiscaal voordeel bij 50% belastingvoet– € 780
Studiejaren afkopen fiscaal voordeel bij 7% gemeentebelasting– € 54,60
Vermindering sociale bijdragen (20,5%)– € 319,92
Nettokost per studiejaar€ 405,48


Hoeveel studiejaren afkopen als zelfstandige werkelijk kost, verschilt met andere woorden van zelfstandige tot zelfstandige.

Is het afkopen van studiejaren als zelfstandige zinvol?

Dat kan inderdaad het geval zijn. Als je de nettokost per studiejaar sterk kan beperken, kan je ook de terugverdientijd stevig beperken. Anderzijds moet je rekening houden met hoe het pensioen wordt belast en hoeveel er netto van het pensioen zal overblijven. Daarom is het aangeraden om steeds een simulatie te maken vooraleer je tot de afkoop van studiejaren overgaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here